PixelB2B

FORTUNA CRUISING d.o.o.

Turističke usluge i krstarenja Milna

08-16h
 

N
P
U
S
Č
F
S

Turističke usluge i krstarenja usluge su koje za Vas na raspolaganju ima poduzeće FORTUNA CRUISING d.o.o., a njihova je turistička ponuda uistinu bogata i kvalitetna.

Na raspolaganju imaju i kvalitetne usluge turističkog vodiča, kao i turističkog animatora. Osim toga, nude i usluge prijevoza, čime su Vaše potrebe zaista kvalitetno zbrinute.